FOI

De FOI is een volwaardige behandelingsmethode aan het bewegingsapparaat. Zij gaat er vanuit, dat alle gewrichten in het lichaam met elkaar in verbinding staan. Als een gewricht niet optimaal functioneert, dan heeft dit altijd invloed op andere gewichten. 

 

Lees verder